Den otevřených laboratoří

 1. 11. 2023 navštívili žáci 9. ročníku akci Den otevřených laboratoří na SPŠ Otrokovice, kde si pro ně studenti chemických oborů připravili netradiční a poutavé chemické experimenty. Některé pokusy si mohli žáci i sami vyzkoušet.

Mgr. Olga Idesová

Fotky

Tortura – právo útrpné

Pondělí 20. listopadu 2023 byla pro žáky sedmého ročníku připravena přednáška na téma Tortura aneb právo útrpné. Kromě stručné historie naší země se přednáška týkala hlavně jednání, které mělo způsobovat člověku bolest. Zvláště ve středověku existovaly speciální místnosti určené pro mučení, označované jako mučírny. Většinou se nacházely v podzemí městské radnice, hradu nebo soudní budovy. Pan Petr Novotný z Archeoskanzenu Modrá všem přítomným objasňoval, případně i ukazoval některé mučící techniky a nástroje – pranýře, klece, španělské boty, bronzového býka, skřipec. Někteří žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet např. palečnici určenou k drcení prstů. Užívání tortury při výslechu vězňů je známo ze světových válek i z dob totality. Sedmáci tak získali spoustu nových poznatků o historii mučení.
Mgr. P. Gabrielová

foto

Informace pro rodiče žáků ke stávce

Vážení rodiče!

Oznamuji vám, že v pondělí 27. 11. 2023 se všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Halenkovice zúčastní stávky. Z tohoto důvodu budou základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna úplně uzavřeny. Běžný provoz bude opět zajištěn na všech úsecích školy v úterý 28. 11. 2023.

Děkujeme za pochopení.

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Halenkovice
PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy
V Halenkovicích 21. 11. 2023

Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY

Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY:

Pedagogičtí pracovníci:

Volby proběhly: 25. 9. 2023

Kandidáti:
Marta Skýpalová       
Simona Přílučíková

Do ŠKOLSKÉ RADY za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Marta Skýpalová a Simona Přílučíková

Zákonní zástupci žáků:

Volby proběhly v úterý 14. 11. 2023 a ve středu 15. 11. 2023
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 73 (z celkového počtu 191)
Účast ve volbách: 38 %

Kandidáti:

 1. Jiří Fürst                             5 hlasů
  2. Ing. Naďa Hanáčková         16 hlasů
  3. Iveta Hladilová                   16 hlasů
  4. Adéla Machalová               27 hlasů
  5. Mgr. Michal Palúch             26 hlasů
  6. Žaneta Plšková                   13 hlasů
  7. Anetta Súkupová               19 hlasů
  8. Mgr. Jan Švanyga               12 hlasů

Do ŠKOLSKÉ RADY za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
Adéla Machalová a Mgr. Michal Palúch

 

Složení školské rady od 1. 1. 2024

Za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Simona Přílučíková

Za zákonné zástupce žáků: Adéla Machalová, Mgr. Michal Palúch

Za zřizovatele: Anna Kašpárková, Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA

 

Děkujeme všem voličům i kandidátům za účast ve volbách a těšíme se na další spolupráci.

Za přípravný výbor voleb: Mgr. Olga Idesová

 

Projektový den v Luhačovicích

 Pro výuku mimo školu, v terénu, by byl hřích nevyužít nádherného podzimního počasí, které nám příroda tento rok nabízela 😊.

Proto odjeli páťáci v pátek 13. 10. do Luhačovic, kde pro ně byl připravený projektový den.  Vzdělávací program byl zaměřený na lázeňský park, zajímavá místa i minerální prameny. V rámci terénního programu „Procházka mezi stromy“ se žáci postupně seznamovali se stromy, které mohou v tomto nádherném lázeňském parku vidět. Každý z žáků obdržel i pracovní listy, ve kterých si mohl přečíst spoustu zajímavostí o stromech, dále si mohl obkreslit tvar listu nebo využít frotáž listů či si list rovnou nalepit. Nechyběla ani ochutnávka výborného čaje a některých minerálních vod.

Za skvěle připravený program a příjemnou procházku děkujeme paní Lence Psotové z Muzea luhačovického Zálesí.

Odkaz na fotografie:

https://www.rajce.idnes.cz/zshalenkovice2/album/projektovy-den-v-luhacovicich-5-tr

Marta Skýpalová