Opravy na staré škole

O letošních prázdninách proběhla rekonstrukce dvou učeben na staré škole. Nejvíce volala po opravách podlaha, která se skládala z několik desítek let starých parket. Ty se při každém kroku učitelů i žáků prohýbaly a hlavně neuvěřitelně vrzaly, což hodně narušovalo výuku. Po odstranění parket se nám naskytl pohled na podlahu složenou z prken – tzv. „dlážka“. Naše prababičky by si jistě vzpomněly, že ve třídách s dlážkovou podlahou se kdysi dávno učily. Dlážkové desky byly většinou „zdravé“, a proto byly ponechány na místě. Vyměnit se musela pouze prohnilá prkna u umývadel a u tabulí. Po vyrovnání ploch izolační hmotou byla instalována PVC podlaha.
Opraveno bylo i osvětlení učeben umístěné do nových kazetových stropů. Třídy jsou nyní mnohem světlejší a zářivější.
V těchto dvou učebnách byly také odstraněny silné vrstvy maleb, zdi se znovu potáhly vyrovnávající hmotou a poté se světlými barvami vymalovaly. Natíraly se parapety, zárubně dveří, tabule.
A aby byla rekonstrukce kompletní, kolem umývadel byl vyměněn a rozšířen nový obklad.
Samozřejmě třídy dostaly i nové koberce pro relaxaci dětí a pro možnost střídání činností v rámci vyučovacích hodin.
Zbývá ještě dokoupit nový školní nábytek, který nahradí robustní a rozpadající se skříně.
Na přelomu září a října plánujeme modernizaci sborovny a další práce, čímž bude revitalizace vnitřních prostor staré školy pro tento kalendářní rok ukončena.
Na opravách se podíleli: p. Bronislav Langer, p. Richard Vašíček, p. Martin Kašpárek, p. Břetislav Přecechtěl, elektrofirma RYVA, p. Roman Kašpárek.
Je třeba poděkovat zřizovateli školy OÚ Halenkovice za spolupráci při opravách školy a také uklízečkám a panu školníkovi za množství práce navíc, které rekonstrukce školy přinesla.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotogalerie

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo v pondělí 4. září 2023 v 8.00 hodin v parčíku u nové školy za účasti pedagogů, všech žáků školy, rodičů žáků 1. ročníku a hostů. Pozvání na tuto malou slavnost přijali: starosta obce Bc. Roman Kedruš, zástupce starosty Ing. Jiří Sudolský a místopředsedkyně SRPŠ paní Šárka Kašparová. Po zaznění hymny a úvodním projevu ředitelky školy bylo představeno všech 18 prvňáčků a byl jim předán pamětní list. Poté pozdravili všechny žáky přítomní hosté a popřáli hlavně prvňáčkům a také žákům 9. ročníku úspěšný a klidný školní rok. I v letošním školním roce dostaly děti v prvním ročníku dárečky od SRPŠ.

Přibližně v půl deváté se všichni školáci přesunuli do svých kmenových tříd, kde je třídní učitelé seznámili s organizací prvního školního týdne a předali klíče od šatních skříněk. Třídní učitelka prvňáčků Mgr. Tereza Abrahamová navíc předala rodičům přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři a představila nový stravovací systém platný od 1. září letošního roku.

Do prvního ročníku nastoupilo 13 děvčátek a 5 chlapců: Jakub Čevela, Sofie Barešová, Dominik Černý, Adriana Drábková, Karin Hanáčková, Laura Furstová, Saskia Frolíková, Julie Hubáčková, Štěpánka Horková, Aneta Huťková, Karolína Chludová, Jindřich Karel Novák, Anežka Palúchová, Šimon Plšek, Jan Sihelský, Nancy Slezáková, Anna Vydrová, Tereza Vysloužilová.

Přeji všem žákům naší školy bezproblémový a pohodový nový školní rok, zaměstnancům školy spokojené rodiče a rodičům halenkovických školáků hodně trpělivosti.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

fotky