Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo v pondělí 4. září 2023 v 8.00 hodin v parčíku u nové školy za účasti pedagogů, všech žáků školy, rodičů žáků 1. ročníku a hostů. Pozvání na tuto malou slavnost přijali: starosta obce Bc. Roman Kedruš, zástupce starosty Ing. Jiří Sudolský a místopředsedkyně SRPŠ paní Šárka Kašparová. Po zaznění hymny a úvodním projevu ředitelky školy bylo představeno všech 18 prvňáčků a byl jim předán pamětní list. Poté pozdravili všechny žáky přítomní hosté a popřáli hlavně prvňáčkům a také žákům 9. ročníku úspěšný a klidný školní rok. I v letošním školním roce dostaly děti v prvním ročníku dárečky od SRPŠ.

Přibližně v půl deváté se všichni školáci přesunuli do svých kmenových tříd, kde je třídní učitelé seznámili s organizací prvního školního týdne a předali klíče od šatních skříněk. Třídní učitelka prvňáčků Mgr. Tereza Abrahamová navíc předala rodičům přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři a představila nový stravovací systém platný od 1. září letošního roku.

Do prvního ročníku nastoupilo 13 děvčátek a 5 chlapců: Jakub Čevela, Sofie Barešová, Dominik Černý, Adriana Drábková, Karin Hanáčková, Laura Furstová, Saskia Frolíková, Julie Hubáčková, Štěpánka Horková, Aneta Huťková, Karolína Chludová, Jindřich Karel Novák, Anežka Palúchová, Šimon Plšek, Jan Sihelský, Nancy Slezáková, Anna Vydrová, Tereza Vysloužilová.

Přeji všem žákům naší školy bezproblémový a pohodový nový školní rok, zaměstnancům školy spokojené rodiče a rodičům halenkovických školáků hodně trpělivosti.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

fotky