Dětský den – poděkování

V pátek 2. 6. 2023 uspořádala ZŠ Halenkovice Dětský den pro všechny žáky naší školy. Akce proběhla ve spolupráci s místními organizacemi. Ředitelství školy vyslovuje velké poděkování členům místních spolků za ochotu, vstřícnost a skvělou spolupráci při pořádání již 2. ročníku této akce. Jmenovitě:

HASIČI
Josef Gabrhelík,Filip Juřena, Radek Vlachynský, Mgr. Michal Palúch

MYSLIVCI
František Tomaštík, František Gajdošík st., Karel Kašpárek, Josef Čevora, Jaromír Pšenka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Ing. Eliška Trvajová, Mgr. Jarmila Tělupilová, Marie Pavelková

FOTBAL
Richard Vašíček, Radek Šimko

FLORBAL
Jaroslav Jurásek, Radim Karbowiak

MODELÁŘI
Jaroslav Vičánek, František Vojtek, Michal Sláma2
Za modeláře z Pohořelic: Jaroslav Němeček, Stanislav Vráblík

ZAHRÁDKÁŘI
František Gabrhelík, Milan Kašpar

PaedDr. M. Kašíková

DEN DĚTÍ

Červen to je sluníčko, teplo, dlouhé dny, blížící se prázdniny. Ale nejen to – začátek června je ve znamení Dne dětí. Naše škola samozřejmě nemohla tento svátek opomenout.

Den dětí jsme oslavili v pátek 2.6. venkovními aktivitami ve spolupráci s myslivci, zdravotníky, modeláři, fotbalisty, florbalisty a dobrovolnými hasiči, kteří dětem umožnili prohlídku své techniky a hasičské zbrojnice.

Děti ve svých věkově smíšených týmech prokázaly, jak umí poznávat zvířata a rostliny. Ověřily si, jestli jsou schopny poskytnout první pomoc nebo správně přivolat záchranáře, předvedly znalosti z oboru letectví a ukázaly, že umí kopnout do míče a vzít do roky florbalovou hůl.

Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům za pěkné dopoledne.

Mgr. Dagmar Dudíková

Fotografie

Knihovna Zlín

Ve středu 31.5. se třeťáci vydali do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Doprovodila nás Pavlínka Bieberlová, která celou akci zorganizovala a domluvila.
Děti měly možnost prohlédnout si krásné prostory dětského oddělení knihovny. Paní knihovnice pro nás měla připravenou zajímavou besedu na téma Vědí draci o legraci. Stejný název nese také kniha známe spisovatelky pro děti Daniely Krolupperové. Děti se seznámily s širokou škálou autorčiných knih. Některé máme i ve škole a knihu Sedmilhář Josífek, už mají třeťáci přečtenou a zapsanou ve čtenářském deníku. Následovala prohlídka prostor dětského oddělení a seznámení s organizací knihovny. Poté si děti mohly samostatně prohlížet nebo číst knihy, dle svého výběru a zájmů. Nejvíce děti zaujal nový automat na samostatné vypůjčení a vrácení knih.
Moc děkujeme naší paní knihovnici Pavlínce Bieberlové, za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Mgr.T.Abrahámová