Velikonoční tvoření

V čase před Velikonocemi jsme vyráběli rozmanitou velikonoční výzdobu a přáníčka. Děti ze školní družiny vyrábění a tvoření baví, vyzkoušejí si různé výtvarné techniky.  Obrázky jsme si vystavili na chodbě u školí družiny. Snad nás tedy brzy už navštíví jaro a sluníčko.

Mgr. P. Kašpárková

Dopravní soutěž mladých cyklistů – školní kolo

Ve středu před Velikonocemi přijeli žáci do školy na kole. Neodradilo je ani chladné počasí. Čekala je totiž jízda zručnosti, která se koná v rámci soutěže mladých cyklistů. Pár dní před jízdou žáci 5. –  8. třídy otestovali své znalosti dopravních předpisů. Při jízdě zručnosti museli pak projet slalom, podjet brankou, převézt kelímek s vodou, projet koridorem, zhoupnout se na „houpačce“ nebo zastavit přímo na vytyčeném místě. Žáci s nejmenším počtem trestných bodů budou naši školu reprezentovat v oblastním kole v Otrokovicích.

Petra Barcuchová

Fotografie na Rajče

Den otevřených dveří

V úterý 4. 4. 2023 se široká veřejnost z Halenkovic i z blízkého okolí mohla podívat do míst naší školy, která nejsou běžně přístupná. Mateřská škola, třídy základní školy, šatny, družina, školní jídelna byly k dispozici všem, co přijali pozvání na Den otevřených dveří. Budoucí žáci, jejich rodiče, příbuzní, všichni přátelé školy si mohli prohlédnout také fotky ze školních akcí jako je ples, lyžařský kurz, exkurze, výlety či družinové aktivity.
Zároveň se naší škole uskutečnila výstavka velikonočních kraslic. Kraslice vyráběli naši žáci v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Velkou část výstavky tvořily kraslice vyrobené doma. Celkově se sešlo 118 vydařených výrobků. Každý návštěvník mohl hlasovat v soutěži „ O nejkrásnější kraslici“. Tato akce byla zpestřena ochutnávkou pomazánek, které připravily naše paní kuchařky. Zájemci si mohli odnést i recepty na vybrané pomazánky.

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější kraslici“:
1. Patrik Skopal (8. třída), Veronika Vičánková (6.B), Sára Horková (3. třída)
2. Pavel Chochul (4. třída)
3. Rostislav Trvaj (7. třída)

Mgr. T. Abrahamová, Mgr. P. Gabrielová

Fotografie na Rajče

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 10.5. – 11.5. 2023.

 Místo, pro přijímání žádostí: Mateřská škola Halenkovice, Pláňavy 164
Termín: Středa       10.5. 2023         10:00 – 16:00 hod.

Čtvrtek     11.5. 2023         10:00 – 16:00 hod

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů:

  • průkaz totožnosti
  • rodný list dítěte
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka od 1.9. 2023.

 

TISKOPISžádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole – je k dispozici na webových stránkách školy

http://www.zshalenkovice.cz/new/zapis-do-skolky/

nebo si tiskopis mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v mateřské škole vždy v době provozu.

 Vyplněné žádosti přinesou zákonní zástupci dětí v dny stanovené pro zápis dětí do MŠ Halenkovice, kde budou poučeni o dalším průběhu přijímacího řízení.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8. 2023.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITÉRIA: POČET BODŮ
1.     Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 5
2.     Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 4
3 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 3
2 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 2

 POSTUP: 

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25.5. 2023 v době od 9:00-15:00 hod. v mateřské škole.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy 1.6. 2023.

V Halenkovicích, 3.4. 2023
PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka školy

 

Zpráva jako dokument .pdf

 

 

 

Velikonoce

Velikonoce ve školce jsou hlavně o těch nejbarevnějších vajíčkách. A že jsme jich ve školce měli! Děti se svými šikovnými rodiči doma nazdobily a vytvořily celou řadu překrásných vajíček, kterými jsme si nádherně vyzdobili školku. Za odměnu jsme pak smlsali nejenom čokoládové zajíčky, ale také fantastická perníková vajíčka, která upekla Štěpánka se svojí maminkou.

Fotky zde