Zápis do 1. ročníku

Ve středu 12. dubna 2023 se uskutečnil zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2023/2024. K zápisu se dostavilo celkem 21 budoucích školáků, z toho rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. Do první třídy tedy v září nastoupí 18 nových žáčků. Děti byly u zápisu moc šikovné a vůbec se nebály odpovídat na otázky učitelů, kteří s nimi vedli zápisový pohovor. Za svoje znalosti a odvahu dostaly od vedení školy pamětní list a dárek od dětí ze školní družiny.
Z jejich odpovědí bylo zřejmé, že se do školy už moc těší. My se také těšíme na naše nové žáčky a ostatní školáci na nové kamarády.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotky