Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,  763 63 Halenkovice 550

 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Halenkovice od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

212/2023
213/2023
214/2023
216/2023
217/2023
218/2023
219/2023
220/2023
221/2023
222/2023
223/2023
224/2023
225/2023
226/2023
227/2023
228/2023
229/2023
230/2023

Datum zveřejnění rozhodnutí: 21. 4. 2023

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy