Zápis do 1. ročníku

Ve středu 12. dubna 2023 se uskutečnil zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2023/2024. K zápisu se dostavilo celkem 21 budoucích školáků, z toho rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. Do první třídy tedy v září nastoupí 18 nových žáčků. Děti byly u zápisu moc šikovné a vůbec se nebály odpovídat na otázky učitelů, kteří s nimi vedli zápisový pohovor. Za svoje znalosti a odvahu dostaly od vedení školy pamětní list a dárek od dětí ze školní družiny.
Z jejich odpovědí bylo zřejmé, že se do školy už moc těší. My se také těšíme na naše nové žáčky a ostatní školáci na nové kamarády.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Fotky

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,  763 63 Halenkovice 550

 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Halenkovice od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

212/2023
213/2023
214/2023
216/2023
217/2023
218/2023
219/2023
220/2023
221/2023
222/2023
223/2023
224/2023
225/2023
226/2023
227/2023
228/2023
229/2023
230/2023

Datum zveřejnění rozhodnutí: 21. 4. 2023

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Divadýlko z truhlice

Jedno čtvrteční ráno se ve třídě u Ježečků z nenadání objevila velikánská truhlice.  A představte si, z té truhlice najednou vyskočili dva skřítkové. Jmenovali se Truhlička a Truhlík. Přinesli nám pohádku o zlém skřítku Zubykazovi, který se objeví pokaždé, když si někdo dlouho nečistí zoubky. Jenže, vtip byl v tom, že žádný Zubykaz neexistuje, byla to totiž převlečená Truhlička, která chtěla svému kamarádu Truhlíkovi pomoci a bála se, aby neměl vykažené všechny zoubky.

Pohádka byla doplněna hrou na kytaru a ukulele s veselými písničkami, které se dětem moc líbily. Jedna z nich byla dokonce o čokoládě a zrovna tuhle písničku si mohly děti se skřítky zazpívat.

Všechno nakonec dobře dopadlo. Truhlík slíbil, že si již zoubky bude pravidelně čistit. Truhlička odhalila své tajemství, že Zubykaz je vlastně ona a dohodli se s Truhlíkem, že čokoládu, kterou měl Truhlík tak moc rád, omezí a dá si ji jen po snídani, a že nesní celou tabulku, ale rozdělí se i s Truhličkou. Na závěr nám skřítkové zazpívali hezkou písničku, kterou se s námi rozloučili. Jak se z ničeho nic objevili, tak také zmizeli.

První pomoc pro děti

To se takhle ráno po svačince ozval zvonek od dveří. Paní učitelka šla otevřít a za chvilku se objevila jedna krásná paní, v červených gatích, s velkým medvědem, sanitkou a spoustou dalších věcí. My jsme na ni koukali a paní učitelka nám pověděla, že si máme umýt ručky a rychle si jít nastoupit před lehárnu. Samozřejmě se k nám přidala i půlka od Krtečků (všichni ne, ani Žabky, to dá rozum… do lehárny bychom se nevlezli a paní by se mohla leknout a zase utéct). Jakmile jsme si všichni posedali na koberec, už to začalo. Paní měla dva maňásky, doktora a sestřičku a ti byli teda pěkně zvědaví. Měli na nás spoustu otázek. Třeba jestli víme, kde jsme, jak se jmenuje vesnice, ve které bydlíme, kdo je doktor, co dělá a proč a s kým k němu chodíme a kdo jeho pomocnice. Že se jí říká sestřička, jsme si nemohli vzpomenout, ale paní byla moc hodná a prozradila nám to. Dokonce nám prozradila, že ona je záchranářka. Představte si, TA záchranářka, která jezdí v opravdové sanitce. Jenže pak se objevil na scéně ten veliký medvěd, kterému se něco stalo a potřeboval zavolat záchranku. My děti telefony nemáme, al paní záchranářka si s námi hrála na opravdové dospěláky a jeden telefon nám půjčila, takže jsme si mohli vyzkoušet, jak se taková záchranka volá. To bylo vzrušující. A ještě větší vzrůšo bylo, když jsme museli také zachránit naši paní učitelku, které se také něco podivného přihodilo a ležela na zemi místo medvěda. No naštěstí to všechno dobře dopadlo, protože zavolat záchranku jsme již uměli. Paní učitelka si vyzkoušela, jaké to je, když ji někdo (někdo jako my) zabalí do zlaté fólie, kterou prý mají všechny maminky nebo tatínkové v autě v lékárničce (Nikdy jsme ji tam neviděli, budeme to muset prozkoumat). Paní učitelka ve fólii vypadala vtipně, jako zlatá mumie a říkala, že jí je dosti teplo. Ale to se nám také nezdá, protože jak může být pod kusem nějaké zlaté fólie teplo, když to není deka nebo peřina… Zkrátka zážitků bylo plno. Nakonec jsme se museli s paní záchranářkou rozloučit a vydali jsme se ven na zahradu, kde jsme to všechno ještě dlouho probírali. To bylo zase jednou super pondělí.                                                 Simona Přílučíková

Fotky zde