Prospěch a chování za 1. pololetí šk. roku 2022/2023

Školní družina

Celkem přihlášeno: 58 dětí

  1. oddělení: Blanka Stuchlíková: 29 dětí (1. tř. – 17 dětí, 2. tř. – 11 dětí, 3.tř. – 1 dítě)
  2. oddělení: Mgr. Pavla Kašpárková: 29 dětí (2. tř. – 3 děti, 3. tř. – 19 dětí, 4. tř. – 6 dětí, 5. tř. – 1 dítě)

Ranní družina: celkem 31 dětí

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Hana Čechová

Počet žáků: 20 (7 chlapců, 13 dívek)

Prospěch:

prospěli s vyznamenáním: 20

samé jedničky: Amálie Ančincová, Marek Bařinka, Mia Čányi, Simona Fojtíková, Benedikt Frolík, Marián Gajdošík, Eva Hanáčková, Rozárie Hladilová, Štěpán Juřena, Anežka Kašpárková, Izabela Kylarová, Liliana Nováková, Emanuel Oliva, Vanessa Pavelková, Eliška Planá, Lukáš Režný, Helena Sklenaříková, Mariana Švanygová, Patrik Žiga, Darina Žigová

Panel cti

Simona Fojtíková – za vzorné chování, aktivitu a pěkný prospěch.

Eliška Planá – za aktivitu, snahu a výborný prospěch.

Marek Bařinka – přístup k výuce, vzorné plnění úkolů, pěkné chování

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Palúchová

Počet žáků: 16 (6 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 16 žáků

samé jedničky: Jiří Čevela, Sofie Daňková, Eliška Drábková, Sofie          Hamerníková, Lucie Hubáčková, Diana Chochulová, Zuzana          Janušková, Jan Kučera, Eliška Mészáros, Matěj Mišurec, Amálie Navrátilová, Marianna Pavelka, Jiří Sudolský, Lenka Zapletalová

Panel cti:

Matěj Mišurec – za pěkné chování, výborný prospěch a aktivní práci
ve výuce

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Tereza Abrahamová

Asistent pedagoga: Marta Moučková

Počet žáků:  23 (12 chlapců, 11 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 20 žáků

samé jedničky: Daniel Hanáček, Petr Huleja, Edita Jánošíková, Sofie Kašparová, Lucie Kedrová, David Kocourek, Eva Pechtorová, Eliška Trvajová, Zlata Trvajová, Alex Vachuta, Ela Vičánková, Tomáš Urban

prospěli: 3 žáci

Panel cti:

Tomáš Urban – za výborný prospěch

 

  1. třída

Třídní učitel: Marta Skýpalová

Počet žáků:  16 (6 chlapců, 10 děvčat)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 14 žáků

samé jedničky: Jakub Čányi, Liliana Chludová, Eliška Kašpárková, Nela Nekorancová          , Anna Pavelka, Šimon Pliska, Emily Súkupová, Viola Vysloužilová

prospěli: 2 žáci

Panel cti:

Nela Nekorancová – za výborný prospěch, plnění školních povinností a ochotu pomáhat.

 

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Petra Barcuchová

Počet žáků: 19 (13 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 15 žáků

samé jedničky: Filip Dundálek, Noemi Frolíková, Aneta Jánošíková, SamantaPetrášová

 

prospěli: 4 žáci

Panel cti:

Samanta Petrášová – výborný prospěch, pěkné chování, aktivita, práce
pro třídu

 

 

 

6.A třída

Třídní učitel: Mgr. Pavla Svitáková

Asistent pedagoga: Veronika Idesová

Počet žáků: 16 (10 chlapců, 6 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 5 žáků

samé jedničky: Roman Slezák

prospělo: 11 žáků

Chování:

Panel cti:

Martin Jelšík – vzorná práce ve vyučování a vstřícný přístup ke vzdělávání

 

 

6.B třída

Třídní učitel: Mgr. Bohdana Ambrožová

Počet žáků:13 (6 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 8 žáků

samé jedničky: Kristian Kocáb, Zuzana Surá, Veronika Vičánková

prospěli: 4 žáci

neprospěl: 1 žák

Panel cti:

Veronika Vičánková – za vynikající studijní prospěch

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Libor Lízal

Počet žáků: 24 (10 chlapců, 14 dívek)

Prospěch:
prospělo s vyznamenáním: 12 žáků

samé jedničky: Šárka Juřenová, Hannah Kovalovská

prospělo:12 žáků

Panel cti:

Šárka Juřenová – za vynikající prospěch a sportovní reprezentaci školy

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Monika URBANCOVÁ

Počet žáků: 27 (20 chlapců, 7 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 12 žáků

samé jedničky: Petr Kvapil, Norbert Pešl, Tobiáš Pliska

prospělo: 14 žáků

neprospěl: 1 žák

Panel cti:

Jiří Flašar – velmi dobrý prospěch, pěkné chování a reprezentace školy

 

  1. třída

Třídní učitel: Mgr. Pavla Manová

Počet žáků: 23 (13 chlapců, 10 dívek)

Prospěch:

prospělo s vyznamenáním: 11 žáků

samé jedničky: Beáta Petrášová

prospělo: 12 žáků

Panel cti:

Adriana Janušková: za zlepšení prospěchu a celkovou píli

 

Chování:

Za první pololetí bylo na prvním a druhém stupni celkem uděleno:
10 napomenutí třídního učitele a 2 důtky třídního učitele.
A to za: nekázeň o přestávkách, za nekázeň a vyrušování při výuce, za neplnění školních povinností, za vulgární vyjadřování a za neomluvené hodiny.

Mgr. Olga Idesová

 

 

Srdíčkový den

Jaká je ta nejkrásnější věta na světě? Přeci: “ Mám tě ráda. Mám tě rád.“ Tak proč to ve školce nevyjádřit všemi možnými způsoby. Třeba vyráběním roztomilých přáníček pro ty nejlepší maminky a tatínky na světě, vytvářením srdíčkového stromu, výrobou toho největšího srdce na světě z otisků našich ručiček, dráhou, na jejímž konci čeká srdíčková odměna, společnou tvorbou srdíčkového obrazu, hrami a tanečky se srdíčky nebo upečením sladkého voňavého srdíčka, které si můžeme sníst s těmi, které máme na světě nejraději. A co je nejdůležitější? Že rádi se máme pořád. Nejenom tehdy, když je ve školce Srdíčkový den. Mějte se rádi!

Fotky zde

 

Nocování v knihovně

Ve čtvrtek 2. února večer si 14 žáků 5. třídy ustlalo v knihovně na Obecním úřadě. Po „zabydlení“ jsme si společně přečetli část z knihy Harry Potter a kámen mudrců. Následně jsme se rozdělili do čtyř kolejí a každá kolej si nakreslila své vozidlo (přenášedlo). S tím jsme proletěli různá stanovišti, kde jsme např. pili lektvary, ochutnávali barevné palačinky, lítali na koštěti a zabíjeli Trolla. Po vyhodnocení a několikeré večeři jsme ještě jednou prošli tajemnou stezkou a našli poklad. Na dobrou noc jsme si ještě pustili již dříve zmíněný díl Harryho Pottera jako film. Nedlouho po půlnoci usnuli i poslední vytrvalci. Ráno, po společné snídani, jsme se vypravili domů.

Poděkování patří hlavně Pavlíně Bieberlové a jejímu týmu, kteří si pro nás noc v knihovně připravili. A také maminkám, které nám napekly dobroty k jídlu.

Kolektiv žáků Bradavické školy čar a kouzel