Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče,

od 23. 1. 2023 do 31. 1. 2023 budou vybírány příspěvky v rámci činnosti SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice dle schváleného návrhu ve výši 200 Kč na žáka ve školním roce 2022/2023. Příspěvek bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů. O výši příspěvku rozhodla dle stanov členská schůze SRPŠ.

Vybraná částka bude v plné výši využita pro „mimoškolní“ sportovní, kulturní a společenské aktivity školy. Díky ní jsou dotovány zejména náklady na dopravu žáků (LVZ, soutěže atd.), ocenění úspěšných žáků a další činnosti. Zaplacením příspěvku se zákonný zástupce žáka stává automaticky členem SRPŠ. Příspěvek nebyl od roku 2020 vybírán kvůli nemoci Covid 19, díky které byla omezena většina mimoškolních aktivit.

Spolek SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice je dobrovolnou otevřenou aktivitou rodičů (a přátel), který se snaží díky své komerční činnosti podporovat rozvoj dětí a mládeže v naší obci, ať už při základní a mateřské škole v Halenkovicích nebo i v ostatních spolcích v obci.

Děkujeme za Vaši podporu.

Za SRPŠ Robert Hruban

Adventní čas u čtvrťáků

Těšíte se na Vánoce a na vánoční svátky? Čtvrťáci určitě!
Během adventních dnů si děti vyzdobily třídu, připomenuly některé vánoční zvyky, zpívaly koledy, hrály si a také tvořily. Využívaly k tomu různý materiál. Tento rok kromě papíru a keramické hlíny i dřevo.
Moc bychom tímto chtěli poděkovat rodičům od Aničky Pavelky, kteří nám přivezli nařezané dřevěné podklady na výrobu adventních svícnů.
V prosinci nás navštívil také Mikuláš, dva andělé a čert. Naštěstí si nikoho neodnesli😊. Přinesli pro všechny balíček se sladkostmi a ovocem.
Čertům jsme věnovali také čas v rámci českého jazyka. Jak jinak se řekne čert v řeči lidu českého? Slovo čert bývá někdy nahrazováno i jinými výrazy, jako např. šlak, kozel, ďas, rarach, rarášek, satan, ďábel či lucifer. A co asi znamená, když se řekne …? „Je po čertech chytrý. I kdyby čert na koze jezdil. Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění. Čert nám to byl dlužen.“ Čertovsko-andělské téma se prolínalo i do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností.
Očekávaný poslední den před Vánocemi se nesl v duchu vánoční besídky, zpívání koled, tvoření přáníček pro nejbližší, ochutnávání přineseného cukroví a rozdávání dárečků.
Marta Skýpalová
Odkaz na fotogalerii – klikni zde

Sáňko-talířo-lopato-bobování 😊

„Hurááá! Napadl sníh, tak rychle ven čtvrťáci, ať tu sněhovou peřinu, která naši obec přikryla, využijeme.“
Tak nádherné počasí, téměř jako na horách, vyzývalo k tomu, abychom nebyli zavření v tělocvičně a ve třídě, ale abychom si ty zimní radovánky na sněhu co nejvíce užili.
Marta Skýpalová

Fotografie

Tvoření v keramické dílně

Rok se s rokem sešel a čtvrťáci opět navštívili keramickou dílnu. Práce v keramické dílně žáky baví, rádi experimentují s keramickou hlínou a objevují, co všechno jim hlína umožňuje. Tentokrát si někteří z nich vyzkoušeli i práci s burelem a glazování.
Své výrobky si potom děti odnesly domů, aby mohly potěšit někoho ze svých blízkých 😊.
Marta Skýpalová

Odkaz na fotogalerii