Zápis z jednání Žákovského parlamentu s vedením školy 22.11.2022

V úterý 22.listopadu se konalo letos první zasedání Žákovského parlamentu, mimo pravidelné páteční schůzky, na které přizvali zástupci ŽP vedení školy, tedy paní ředitelku a paní zástupkyni, jež vstřícně souhlasily s účastí.
Zasedání zahájil předseda ŽP, Norbert Pešl z osmého ročníku, který všechny zúčastněné přivítal, poté byli postupně vyzváni zástupci všech ročníků k prezentování svých bodů, které předtím projednali se svými spolužáky. Paní ředitelka a paní zástupkyně si vyslechly všechny nápady a požadavky, ke kterým se následně vyjádřily. S žáky poté o některých bodech diskutovaly. Žáci předkládali své argumenty, vyslechli náhled na danou problematiku ze strany vedení. Vzájemně jsme dospěli k uskutečnění některých bodů, některé návrhy byly zamítnuty, došlo také ke kompromisu.
Tímto bychom rádi vyjádřili ještě jednou poděkování vedení školy za vstřícnou spolupráci.
Další zasedání je naplánováno na leden 2023.

Probíraná témata:
1) úprava šatních prostor při vstupu do nové budovy, přemisťování šatních skříněk, uložení mobilních telefonů, kamerový systém,
2) školní rozhlas,
3) topení ve třídách v souvislosti s ekonomickou krizí, kontrola topných těles ve 5. třídě,
4) věšáky před jídelnou a jejich využití prvostupňovými žáky; řady před jídelnou,
5) hodiny v 5. třídě,
6) automaty na jídlo a pití,
7) mléko do škol, sůl na stoly do jídelny,
8) oprava žaluzií,
9) nepořádek na toaletách, chování; kvalita toaletního papíru, slabý proud vody – umyvadla u tělocvičny,
10) rozbité okno v učebně matematiky,
11) vyžití během volných hodin (učebny TV, Inf) – dohledy,
12) Mikulášská nadílka – 9. ročník.

Páteční výzva pokračuje aneb Den kostýmů!

V pátek 18.11. proběhl první speciální tematický pátek na nové škole. Navázali jsme tak na loňský školní rok, kdy jsme si tuto akci oblíbili. Tentokrát jsme vyhlásili kostýmový den. Na fotografie se můžete podívat zde.

Výsledky jsou následující:
5. třída: 17/6 = 35,29 %
6.A: 14/4 + 1uč = 35,71 %
6.B: 13/4 = 30,77 %
7. třída: 22/18 = 81,82 %
8. třída: 22/21 = 95,45 %
9. třída: 20/18 + 2uč = 100 %

Od 1. světové po 1. republiku

V říjnu se žáci IX. ročníku věnovali projektu mapujícímu období od roku 1914 do 30. let 20. století v ČSR.
Deváťáci pracovali ve skupinách na zpracování jednotlivých podtémat jako letectví, námořní bojeschopnost, západní fronta, technika a armádní výzbroj, státní symboly ČSR a rozvoj průmyslu ve 20. letech ČSR. Jejich zpracování. Jejich výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mgr. Pavla Manová