Volnočasová školní kolekce

Krásný den všem!

Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde:  https://www.kraloveskoly.cz/zshalenkovice/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 16. 11. 2022. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Objednávky jsou zcela dobrovolné, to znamená, že záleží pouze na každém z Vás, zda si něco vybere či nikoliv.

S pozdravem
PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Oslavy halenkovického školství

Fotogalerie

Rok 2020 byl pro halenkovické školství významný z hlediska několika výročí. V tomto roce jsme si připomněli šedesát let od otevření nové školy, sedmdesát let trvání mateřské školy a stará škola oslavila dokonce 250. narozeniny. Tato výročí jsme chtěli oslavit především tím, že pozveme do školy všechny učitele i správní zaměstnance, aby společně zavzpomínali na chvíle, kdy v Halenkovicích pracovali a také proto, aby si prohlédli nově zrekonstruované prostory obou budov základní i mateřské školy. Plány jsou však jedna věc a skutečnost je někdy jiná. Přišla covidová pandemie a s ní mnohá omezení a restrikce, a tak po dva roky zůstalo v této záležitosti pouze u plánů, které však neupadly v zapomnění.

V pátek 14. října se v halenkovické škole sešlo na 120 hostů, kterým byl našimi krojovanými žáky nabídnut na přivítání podle staré slovanské tradice chléb a sůl. Všechny příchozí poté osobně přivítali ředitelka školy PaedDr. Marie Kašíková a starosta obce pan Jaromír Blažek. Při příchodu nechyběla ani tradiční štamprlička halenkovické slivovice a předání dárků.

Po krátkém zahájení seznámila ředitelka školy všechny přítomné s časovým harmonogramem oslav a vyzvala hosty k individuální prohlídce nově zrekonstruovaných prostor nové školy. Ve všech třídách byli naši učitelé připraveni zodpovědět případné dotazy. V učebně přírodopisu byly vystaveny školní kroniky včetně fotopříloh.

Před prohlídkou staré školy včetně nově zrekonstruované učebny 1. ročníku, vstupní chodby a mateřské školy, uctili představitelé vedení školy i obce kyticemi květů památku bývalých ředitelů pana Karla Zezuly a pana Václava Kalivody.

Oslavy pokračovaly v sále OÚ krátkým kulturním programem žáků 7. – 9. ročníku v podobě vystoupení s historickým podtextem, vtipné scénky a pěveckého výkonu našich budoucích nadějných hvězd.

Při slavnostním přípitku ředitelka školy přivítala členy obecní rady, bývalého ředitele školy Mgr. Vojtěcha Tělupila, který působil v halenkovické škole neuvěřitelných 38 let, z toho 28 let ve funkci ředitele školy. Přivítán byl také bývalý předseda SRPŠ p. Radek Kocián a současný místopředseda SRPŠ Ing. Robert Hruban, předsedkyně školské rady p. Anna Kašpárková, bývalí i současní zaměstnanci školy a také pracovníci obecního úřadu. Ředitelka školy připomněla nedávný odchod do starobního důchodu p. Marie Mihálové a poděkovala za dlouholetou práci pro halenkovické školství. Poděkovala také Ing. arch. Zuzaně Šaláškové za vytvoření studií u obou rekonstruovaných školních budov a za pomoc při samotné realizaci oprav.

Nechybělo poděkování vedení obce za finanční podporu ve výši 10 000,- Kč na jednoho žáka při výjezdu na jazykový pobyt do Anglie, za příspěvky na dopravu pedagogů pro zachování stabilizace učitelského sboru, za podporu při řešení problémů v covidové době a starostovi obce p. Jaromíru Blažkovi za skvělou spolupráci a pomoc při řešení mnohých problémů budovatelského  i  školského charakteru.

Poděkováno bylo učitelům za pomoc při tvorbě a korektuře almanachu, za vytvoření panelů s fotografiemi z budování a společenského života školy, za přípravu kulturního programu, zaměstnancům mateřské školy za nádhernou výzdobu sálu i opony, kuchařkám za přípravu chutného oběda, pečení koláčů a přípravu obložených míst, správním zaměstnancům za vzorný úklid všech školních prostor, zaměstnancům obecního úřadu za přípravu sálu, odvoz jídla, obsluhu hostů a další.

Slavnostní odpoledne pokračovalo po výborném pozdním obědě volnou zábavou, povídáním a vzpomínáním bývalých i současných zaměstnanců školy. Hosté měli možnost prohlédnout si i výstavku fotografií  instalovanou v přísálí a také prostory nové knihovny v horním patře budovy OÚ.

Velkou odměnou pro všechny organizátory bylo upřímné a srdečné poděkování účastníků při loučení, při němž mnozí neskrývali slzy dojetí.

V rámci oslav halenkovického školství připravujeme na měsíc listopad Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků i pro širokou veřejnost. Zájemci si budou moci prohlédnout zrekonstruované prostory základní i mateřské školy. Připraveny budou k nahlédnutí školní kroniky, panely s fotografiemi ze života školy a také almanach, který popisuje posledních 12 let halenkovického školství. O termínu této akce vás budeme s předstihem informovat.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotogalerie

 

 

Táborák na Větřáku

Kampak asi vedou fáborky, které se v pondělí 10.10. objevily před mateřskou školou? Vydejte se po nich a poté, co splníte pár nenáročných úkolů, dojdete až na konec cesty. Nebojte se, že byste zadané úkoly nezvládli. Vždyť zazpívat písničku, kreslit ve vzduchu obrazce, vytleskat svoje a mámino jméno, zaskákat panáka nebo natrhat kytičku umí určitě každý. Až to všechno splníte, určitě už zdálky ucítíte vůni táboráku a začnou se vám sbíhat mlsné sliny na opečený špekáček. Ale na ten si ještě chviličku počkejte. Čeká vás totiž zábavné vystoupení neskutečně šikovných a výborně trénovaných pejsků, kteří umí běhat, skákat, zatáčet a poslouchat lépe než mnohé děti. Maminka Aničky a Matýska, která tyto pejsky trénuje, to s nimi totiž opravdu skvěle umí. Však jsme jim za jejich vystoupení pořádně zatleskali a od paničky dostali sladkou odměnu. A pak jsme odměnu dostali i my ostatní – voňavý, křupavý, čerstvě opečený špekáček. To jsme si pochutnali. A hlavně jsme měli radost, že jsme se na Větřáku s dětmi a jejich rodiči tak hezky sešli.

Fotky zde