Dětská policie

Ve čtvrtek 2. června proběhla v naší obci opět akce s názvem ,, Dětská policie“, kterou ve spolupráci s naší školou a Policií ČR pořádá Městský úřad Otrokovice. Akce se účastní děti páté třídy, tentokrát to byla 5.B. Paní třídní učitelka vybrala osm dětí, se kterými jsme přesně o půl deváté ráno vyrazili k místnímu kostelu, kde na nás již čekaly dvě paní z MÚ Otrokovice. Ty děti poučily o tom, jaké doklady u sebe musí řidiči vozidel mít a co všechno policisté kontrolují, když řidiče zastavují na běžnou kontrolu. O něco později se k nám připojila i hlídka dopravní policie. Policisté byli velmi ochotní a ukázali dětem vybavení vozidla i co všechno sebou musí nosit, když jdou do služby. Děti si tak mohly zkusit zásahovou helmu a neprůstřelnou vestu nebo si změřit hladinu alkoholu v dechu při dechové zkoušce. (Samozřejmě u sebe nenaměřili nic.) Poté jsme se přesunuli k budově Obecního úřadu, kde se děti rozdělily do dvou skupinek. Jedna skupinka zůstala na místě s jedním policistou a druhá s druhým policistou se přesunula o kousek dál. Děti měly možnost pozorovat policisty při práci a připojit se k nim při kontrole dokladů a vozidla. Jestliže měl řidič vše v pořádku, dostal tašku s drobnými dárečky. Pokud ale byl nějaký problém, dostávali řidiči jen nálepku s kyselým citronem a od policistů domluvu. Musím ale říct, že takových řidičů bylo tentokrát opravdu málo. V jedenáct hodin dopoledne jsme akci ukončili, rozloučili jsme se s policisty i s pracovnicemi MÚ Otrokovice a vrátili jsme se zpět do školy. Děti byly spokojené, dopoledne si náramně užily a něco nového se i dozvěděly.

Stuchlíková Blanka