Pobyt venku

Nedílnou součástí programu školní družiny je pobyt venku a na hřišti. Snažíme se trávit co nejvíce času venku, na čerstvém vzduchu. Děti běhají, hrají společně hry. Také pořádáme různé závody ve skupinkách a tím se snažíme rozvíjet týmovou spolupráci, ale také zvládání neúspěchu. Děti takto vybijí nahromaděnou energii z dopoledního vyučování a užijí si sportovní odpoledne.

Pavla Kašpárková

Halloweenská družina

V úterý 26. října měli žáci prvního stupně halloweenské vyučování. V tomto duchu jsme tedy dále pokračovali odpoledne ve školní družině. Děti měly na sobě strašidelné kostýmy a různé strašidelné doplňky. Soutěžili jsme, tancovali, hráli různé hry a užili jsme si spolu zábavné odpoledne.

Pavla Kašpárková

Vlaštovkiáda ve školní družině

Ve čtvrtek 21. října jsme ve školní družině uspořádali soutěž „Vlaštovkiádu“. Děti si nejdříve vyrobily každý vlastní vlaštovku a nazdobily si ji. Potom jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde soutěž probíhala. Děti soutěžily v hodu do dálky. Nejlepší výkony byly oceněny drobnou odměnou. Děti se při tom bavily a zahráli jsme si ještě nějaké společné hry.

Pavla Kašpárková