Informace k provozu školy od 1. února 2021

Vážení rodiče!
Na základě rozhodnutí vlády ČR bude v měsíci únoru pokračovat prezenční výuka pouze v 1. a 2. ročníku ZŠ. V běžném provozu je mateřská škola. I nadále se budou všichni ostatní žáci základní školy vzdělávat distanční formou.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Přijímací řízení 2020/2021

– Podávají se 2 přihlášky, které tiskneme a potvrzujeme ve škole
– Přihlášky musí být na vybrané školy doručeny zákonnými zástupci do 1. 3. 2021
Jednotná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol:
1. termín (1. škola uvedená na přihlášce): 12. dubna 2021
2. termín (2. škola uvedená na přihlášce): 13. dubna 2021
náhradní termín (z vážných zdravotních důvodů, po písemné omluvě do 3 pracovních dnů): 1. termín: 12. května 2021, 2. termín: 13. května 2021
vyhodnocení: zpracovává společnost Cermat, výsledek zasílá školám do 28. dubna 2021 (započítává se lepší výsledek obou zkoušek), střední škola zveřejní výsledky do 30. 4. 2021, v případě nepřijetí zasílá uchazeči dopis (možnost odvolání do 3 pracovních dnů od doručení)
– střední škola může navíc pořádat také školní přijímací zkoušku
– do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímací zkoušky je nutno odevzdat na vybrané škole zápisový lístek (žáci obdrží v naší ZŠ), nelze jej brát zpět (pouze v případě přijetí na odvolání)
– v případě nepřijetí ani na jednu ze dvou vybraných škol, je nutné sledovat webové stránky jiných škol, zda vyhlašují např. 2. kolo přijímacího řízení
– na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají

Mgr. Pavla Svitáková

Rekonstrukce nové školy ve fotografiích

Před nedávnem jsem vás informovala o obnově chodby, vestibulu a sociálního zařízení v budově nové školy o hlavních prázdninách 2020. V podzimních měsících školního roku 2020/2021 měly proběhnout oslavy 60. výročí od otevření nové školy a s nimi spojený Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Protože nám však současná přísná epidemiologická opatření  stále nedovolují, aby se zájemci mohli do školy přijít podívat, poskytujeme alespoň pár fotografií z rekonstruovaných prostor, které jsou nyní nově doplněny o sedací nábytek pro žáky. Školáci jej mohou využívat pro relaxaci, čekání při stěhování do odborných učeben nebo jen tak na kus řeči. Na chodbové stěny je instalována nová mapa světa, strom úspěchů, velkoformátová magnetická tabule a další. Postupně chceme dále doplňovat na chodbu nástěnky a další výzdobu tak, aby si všichni příchozí návštěvníci mohli prohlédnout aktuální informace ze života školy.

Snad se brzy dočkáme zlepšení celé situace a zmírnění všech přísných opatření.

Přeji vám všem do nového roku 2021 všechno dobré a pevné zdraví!

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Otevření třídy Berušek

Informace k provozu třídy Berušek po ukončení karantény

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nemáme hlášeny žádné další pozitivně testované osoby na Covid-19, můžeme třídu Berušek od pondělí 25.1. 2021 otevřít v běžném provozu.

Děkujeme za Vaši spolupráci a vzájemnou ohleduplnost.

Kolektiv ZŠ a MŠ Halenkovice

Pololetní klasifikace

Vážení rodiče,

žáci naší školy budou za 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni známkami.

Předání vysvědčení:

  • Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení 28. ledna 2021 ve škole.
  • Žákům 3. až 9. ročníku bude výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

28. 1. 2021 budou známky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněny žákům a zákonným zástupcům ve školním informačním systému Bakaláři.

(záložka: KLASIFIKACE-POLOLETNÍ KLASIFIKACE, v mobilní aplikaci záložka: POLOLETÍ). V případě technických problémů se obraťte na Mgr. Olgu Idesovou nebo Mgr. Libora Lízala.

V pátek 29. 1. 2021 budou pololetní prázdniny pro všechny žáky a nebude probíhat ani distanční výuka.

Mgr. Olga Idesová, zástupkyně ředitelky školy