Pokračování distanční výuky

Vážení rodiče!

Je mi nesmírně lito, že Vám musím sdělit informaci z MŠMT o pokračování distanční výuky žáků 1. i 2. stupně základní školy i po 2. listopadu a to až do odvolání. Vím, že Vaše situace není vůbec lehká. I z tohoto důvodu se bude škola snažit o zdokonalení vzdálené výuky a to třeba tím, že pedagogičtí pracovníci budou usilovat o to, aby se co nejvíce úkolů v pracovních sešitech i v učebnicích mohla splnit při on-line výuce a to hlavně u mladších ročníků.

Děkuji Vám všem, kteří pomáháte svým dětem plnit školní úkoly a vedete je k zodpovědnému přístupu při plnění školních povinností. Velmi si vážíme rodičů, kteří úzce spolupracují se školou.

Milí rodiče, snad Vám budu moci v co nejkratší době sdělit lepší zprávy. Věřte, že stejně jako Vy, také všichni zaměstnanci školy s netrpělivostí očekávají uvolnění opatření v souvislosti s umožněním prezenční výuky alespoň pro žáky 1. stupně.

Za všechny pracovníky školy Vám i Vašim blízkým přeji hodně zdraví!

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Jak mluvit s dětmi o coronaviru

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat,
jak mluvit s dětmi o coronaviru.
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Poděkování

Ředitelství Základní školy Halenkovice vyslovuje poděkování p. Zdeňku Kříčkovi za sponzorský dar ve formě výroby ozdobného prvku „SOVA“ , který nově slouží jako informační tabule u hlavní vstupu do budovy nové školy.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Pastelky Stabilo

Pastelky Stabilo jsou speciálně ergonomicky tvarované pastelky s ploškami pro intuitivní správný úchop dětí. Tyto pastelky učí děti hravou formou správnému úchopu a jsou ideální pro první dětské obrázky.

Děkujeme SRPŠ, kteří nám tyto pastelky zakoupili pro všechny děti ze třídy předškoláků. Odměnou nám teď budou krásné obrázky dětí ze školky.

Houbová sezóna ve školce začala

Ze zahrady mateřské školy byl odstraněn hrací prvek, který přestal splňovat požadavky na bezpečnost dětí. Zůstala však základová konstrukce, která rovněž hrozila zraněním dětí při pobytu na školní zahradě. Řešení se podařilo přímo kouzelné – amatérský řezbář pan Pliska nám vyrobil a osadil tuto konstrukci dřevěnými hříbky s pohádkovými motivy. Teď ve školce můžeme chodit na hřiby po celý rok.Za tuto aktivitu vyjadřují děti i paní učitelky obrovský dík.