Rekonstrukce budovy nové školy o prázdninách

Po celé hlavní prázdniny pokračovala rekonstrukce budovy nové školy. Jednalo se o tyto práce:

 • nové rozvody elektřiny na chodbě, vestibulu a v učebnách v přízemí
 • výměna všech elektrických rozvaděčů v celé budově
 • výměna hliníkových dveří a oken ve vestibulu a luxferů v učebnách
 • dokončení podhledů včetně nového osvětlení na hlavní chodbě, ve vestibulu, na chodbě v přízemí, v učebnách v přízemí, v kancelářích
 • nové obklady sociálního zařízení ve vestibulu včetně elektroinstalace a rozvodů vody
 • zateplení stropu ve vestibulu
 • odstranění mnoha vrstev maleb, stěrkování oškrabaných stěn a následně nová výmalba na všech chodbách a v učebnách v přízemí
 • moderní stěrky pro odpočinkové koutky pro žáky
 • nové obklady v učebnách v přízemí včetně výměny umývadel
 • nátěry otopných těles a parapetů v učebnách
 • výměna zabezpečovacího zařízení – vstupy na čipy
 • zabudování kouřových čidel v učebnách
 • nové lité podlahy na hlavní chodbě, ve vestibulu a na chodbě v přízemí

Celá rekonstrukce probíhala na základě vizualizace Ing. Arch. Zuzany Šaláškové. Vizualizace byla schválena na jednání ZO Halenkovice. Velké poděkování patří vedení obce a především p. Šaláškové za technickou a odbornou pomoc při řešení  problematických situací, které se při rekonstrukci v průběhu celých prázdnin objevovaly.

Průběh prací si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy