Rozloučení s deváťáky

V pátek 26. 6. 2020 proběhlo v prostorách obřadní síně Obecního úřadu Halenkovice slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku. Všem šestnácti žákům bylo třídní učitelkou Mgr. Olgou Idesovou předáno vysvědčení a z rukou paní ředitelky PaedDr. Marie Kašíkové obdrželi žáci pamětní listy, jako vzpomínku na devět let strávených na základní škole. Šerpy ABSOLVENTŮ ZŠ předali deváťákům starosta obce Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš. Obecnímu úřadu Halenkovice tímto děkujeme, že nám umožnili slavnostně se s žáky devátého ročníku rozloučit.
Našim deváťákům všichni ze srdce přejeme hodně životních úspěchů a splněných přání.

Mgr. Olga Idesová

Tablo předškoláků

Děkujeme rodičům za spolupráci při tvorbě tabla pro předškoláky. Velké díky také patří Pavlínce Bieberlové, která fotografie zasílané emailem od rodičů upravila a krásně zpracovala. Tablo můžete shlédnout v oknech OÚ Halenkovice.

pí. učitelky

 

Předávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno
žákům 6. ročníku, kteří docházejí na výuku,  v pondělí 29. 6. 2020 v době 8.00 – 8.30 hodin.
Šesťáci, kteří se neúčastní konzultací, si vyzvednou vysvědčení v pondělí 29. 6. v době 8.45 – 9.30 hodin.

 

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 7. – 8. ročníku si přijdou pro vysvědčení v úterý 30. 6. v době 8.00 – 8.30 hodin.
Ostatní žáci, kteří zůstali na distanční výuce, dostanou vysvědčení v úterý 30. 6. v době  8.45 – 9.30 hodin.

Všichni žáci si před prázdninami:

  • vyklidí skříňky,
  • odevzdají třídním učitelům klíče od skříněk
  • vrátí knihy ze školní knihovny.

 PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče!

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá nestandardním způsobem. S účinností od 27. dubna 2020 vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy