Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen.

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je stanoveno na pondělí  18.5.2020. Po otevření školy jsou rodiče opět povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů). Děti, které z rozhodnutí zákonných zástupců nebudou mateřskou školu navštěvovat až do konce měsíce června, mohou požádat o snížení úplaty za předškolní vzdělávání prostřednictvím formuláře Žádost o snížení úplaty, který je dostupný na webu MŠ. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v mateřské škole (vstupní chodba do MŠ – na stolku), vyplnit ho a předat do MŠ po obnovení provozu a současně provést platbu za jednotlivé měsíce, pokud platíte úhradu v hotovosti. Rodiče dětí, které budou navštěvovat školu v květnu a v červnu a platí školné hotově, mohou provést po domluvě s učitelkou tuto platbu mimo prostory MŠ, ve vstupní chodbě.

Stanovená úplata na měsíc květen ( 18.5.-29.5.2020):

Pro děti chodící do MŠ       =  160,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ   =    80,- Kč

Stanovená úplata na měsíc červen:

Pro děti chodící do MŠ       =  300,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ  =   150,- Kč

  žádost_o_snížení_úplaty_za_předškolní_vzdělávání

        Marie Mihálová