Výuka žáků 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníku umožněna docházka do školy. Výuka probíhá ve formě konzultací a je určena pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušku na střední školy. Konzultace jsou v pondělí a ve čtvrtek, vždy dvě hodiny matematiky s paní učitelkou Olgou Idesovou a dvě hodiny českého jazyka s paní učitelkou Bohdanou Ambrožovou. K výuce se přihlásilo všech dvanáct žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají. Přínosem pro deváťáky není jen samotná výuka, ale i osobní kontakt se spolužáky.

Mgr. Olga Idesová