Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Vzhledem k přerušení provozu z důvodu epidemiologické situace bude platba za úplatu v MŠ následující :
Za měsíc březen bude placeno pouze 50 % tj. 150,- Kč.
Za měsíc duben bude úplata prominuta. Rodičům, kteří platili plnou částku za školné v březnu a dubnu, bude úplata převedena do dalších měsíců.

Marie Mihálová