Vánoční besídka

Ve čtvrtek 20. prosince se uskutečnila v sále OÚ vánoční besídka dětí mateřské školy a žáků 1. – 4. ročníku základní školy. Ve svých vystoupeních předvedly děti pod vedením svých učitelů recitační, hudební i taneční vystoupení. Nechyběli malí čertíci, skřítkové, andělé a jiné postavy s vánoční tématikou. Mnozí návštěvníci při sledování programu svých dětí nebo vnuků se neubránili slzám dojetí.
Ředitelství školy vyslovuje poděkování všem pedagogickým pracovníkům mateřské i základní školy za nácvik programu, p. Adéle Machalové a zaměstnancům obecního úřadu za pomoc při přípravě sálu, paní kuchařkám školní jídelny za pomoc žákům 9. ročníku při pečení vánočního cukroví, p. Františkovi Vojáčkovi za ozvučení sálu, členkám SRPŠ za organizaci bufetu a vedení obce v čele se starostou p. Jaromírem Blažkem za květiny pro pedagogy a za podporu celé akce.

Další fotky na Rajče.

Další fotky D. Chluda na Rajče.