Beseda s europoslancem

V pátek 29. 11. 2019 zavítal k nám do školy Mgr. Tomáš Zdechovský, jeden z 21 českých politiků, kteří zastupují české zájmy v Evropském parlamentu. Žáci osmého a devátého ročníku měli tak možnost nahlédnout za oponu Evropské unie, dozvědět se, jak funguje struktura Evropského parlamentu a jeho jednotlivých částí, a zjistit, jak vypadá takový pracovní den europoslance.
Žáci diskutovali, kladli dotazy směřující nejen k práci v Evropském parlamentu, povídali si také o životních cestách, které mohou člověka zavést k této práci, jaký vliv má pracovní vytížení europoslance na osobní zájmy, ale také kam směřují jejich budoucí příběhy a jak dosáhnout svých cílů a co vše je potřebné k jejich naplnění. Děkujeme tímto za velmi poučnou besedu, stejně jako milou a vstřícnou návštěvu až z dalekého Bruselu.

Mgr. Pavla Manová

Slabikáře

V úterý 26. 11. předala kněžna Alenka všem halenkovickým prvňáčkům Slabikáře. Při této malé slavnosti děti nejdříve musely splnit několik zajímavých úkolů pro procvičení paměti. Za svou snahu byli všichni odměněni dárkem a sladkou odměnou. Velké poděkování patří p. Pavlíně Bieberlové za organizaci celé akce a p. Bohdaně Blažkové za „Alenkovskou“ roli.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

 

Vážení rodiče,

děti ze třídy Berušek a Koťátek budou dne 30.11.2019 vystupovat při rozsvěcování vánočního stromu u Obecního úřadu.
Přiveďte děti v 16:00 hod. před Obecní úřad.
Děti ze třídy Berušek si přinesou čepičku Santa Klause, kterou využijí i při vánoční besídce.
Děti po vystoupení odejdou s p. učitelkami na malé občerstvení, při kterém si je můžete vyzvednout.
Děkujeme, paní učitelky

Den otevřených laboratoří

Jako již tradičně navštívili žáci 9. ročníku 12. 11. 2019 chemické laboratoře na SPŠ Otrokovice.
Studenti průmyslové školy si připravili zajímavé a efektní pokusy, které si naši žáci mohli i sami vyzkoušet.
Idesová

BESEDA O KNIZE

13.11.2019 se žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili zajímavé besedy s kroměřížským spisovatelem a malířem Janem Svitákem. Tato beseda proběhla ve velmi příjemném interaktivním stylu, kde se žáci sami zapojovali do diskuze o vzniku knih, o potřebě číst knihy, o využití fantazie při čtení. A TO JE VELMI DŮLEŽITÁ VĚC! Poznáním bylo, že číst je velmi zábavné a potřebné pro všechny malé i velké čtenáře. Bez knih neumíme mluvit a neznáme svůj rodný jazyk!
V závěru přednášky jsme poslouchali ukázky z autorovy nové knihy, kterou si mohli žáci zakoupit.
Ambrožová