Vážení rodiče

v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterého je MŠ Halenkovice zapojena, Vás zveme na odborně zaměřené tématické setkání rodičů s pracovníky SPC Zlín Mgr. Muchovou a logopedkou Mgr.Kohelovou, které se koná v pondělí 7.10.2019 v 15:30 hodin v mateřské škole na téma:

„ Bezproblémový vstup dítěte do ZŠ“

„Školní zralost z pohledu logopeda“

Těšíme se na vaši účast.

Trnavský vrch, okresní přebor v přespolním běhu

25.září jsme soutěžili na tradičním přespoláku v Trnavě. Naši „minivýpravu“ tvořili Michal Kučera, Michaela Mikešová, Beáta Petrášová, Barbora Bařinková a Aneta Kučerová v mladší kategorii a Štěpán Palla a Kateřina Mrázková v kategorii starších žáků.

Nejlepší závodnicí byla Michaela, která se krásným 2.místem zasloužila o jediný medailový úspěch. Vynikající výkon na náročné trati podal také Štěpán, který doběhl šestý. Umístění ostatních: Beáta 11., Kateřina 14., Barbora 22., Michal 22. a Aneta 25.

Uznání a dík patří všem závodníkům za vzornou reprezentaci halenkovické školy. Zásluhu na tom, že Halenkovice patří mezi úspěšné školy má však zejména výborná práce trenérů místního biatlonového klubu.

Děkuji také dvěma ochotným rodičům, kteří pomohli s dopravou dětí a ušetřili nás nepříjemného dlouhého čekání.
L.Lízal

Fotky na rajče

Divadelní představení

V úterý 24. 9. 2019 dorazilo do Halenkovic opět Divadélko pro školy z Hradce Králové. Tentokrát pro nás zahráli celkem dvě představení.
Pro první až čtvrtou třídu představení Pohádky z našeho statku, pro pátý až devátý ročník si připravili vystoupení s názvem Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století.
První čtyři třídy zhlédly vyprávění ze života domácích zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami v kombinaci s živými herci. Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, bylo zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o významu a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat, dětem bylo vstřícně a s humorem podáno, že bez práce nejsou koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí atd. Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům, také k úctě k lidské práci.
Na žáky od páté třídy až po devátou čekal průřez divadelním světem 20. století. Vystoupení zahrnovalo soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů. Představení, mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, bylo prezentováno formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice, která svým humorným, hravým i poučným přístupem žáky vtáhla do dění na divadelních prknech. Prvorepublikovou atmosféru jsme si připomněli úryvkem ze hry „Don Juan & comp.“ z repertoáru Osvobozeného divadla. Tím jsme navázali na březnové představení Legenda V+W. Předválečnou dramatickou atmosféru vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky. Nezapomenutelná byla ukázka tvorby pražského divadla Semafor, tedy kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra. Sedmdesátá léta připomněl legendární muzikál brněnského divadla Husa na provázku „Balada pro Banditu“, ve kterém ztvárnila roli Eržiky žákyně osmého ročníku. Poslední stránka Divadelní učebnice obsahovala ukázku zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy“.

Mgr. Pavla Manová
Fotogalerie

„Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“

Vážení rodiče!

Naše škola je již několik let zapojena do projektů EU „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. V rámci těchto projektů dostávají žáci 1. – 9. ročníku plně dotované mléko i ovoce a zeleninu každých 14 dnů. Projekty mají podpořit konzumaci mléka i ovoce nebo zeleniny u žáků základních škol. Mléko dodává škole ekofarma Javorník ze Štítné nad Vláří. Produkty z této farmy nejsou nijak upravované ani chemicky ošetřované. Z tohoto důvodu mají nižší trvanlivost než ostatní výrobky. Ovoce a zeleninu dodává firma LAKTEA.

Účast žáků v tomto projektu je zcela dobrovolná. Pokud nemáte zájem o dodávku mléka nebo ovoce pro své děti, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do konce měsíce září třídním učitelům nebo přímo vedení školy.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Jednání ŽP 19. 9. 2019

Jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 9. 2019

Zástupci ŽP za jednotlivé ročníky:
IX. Trvajová Aneta, Běhůnková Zuzana
VIII. Kašpárková Radka, Pavelková Zuzana
VII. Kubičíková Markéta, Kučerová Aneta
VI. Kučera Michal, Kulíšková Sandra
V. Mrázková Petra, Pacholský Jiří
IV. Juřenová Dominika, Zdráhalová Veronika, Vyklická Elena

Program jednání:
1) volba předsedy ŽP a zástupce předsedy – předsedkyní zvolena Markéta Kubičíková, zástupcem Jiří Pacholský,
2) finanční zpráva,
3) videovizitka – dokončení projektu, spolupráce se zaměstnanci školy, technika,
3) návrhy aktivit pro první pololetí: Halloween ve škole/noční strašidelná škola, termín 1. 11. 2019, akce pro žáky a rodiče, příprava akce, struktura organizace, návrhy a nápady,
4) schránka nápadů – výroba a instalace, umístěna v budově školy, přístupná pro všechny, správa ŽP,
5) jednání se zástupci školy – zařadit do plánu aktivit ŽP,
6) další plánované jednání: 26. 9. 2019 13.30 ve sborovně nové budovy.