Na skok do světa encyklopedií

            V pátek 17. 5. 2019 jsme vyměnili klasickou učebnu 4. třídy za prostory v místní knihovně v Halenkovicích, kde jsme měli získat informace o encyklopediích.

            Prostřednictvím knihovnice paní Bieberlové se žáci dověděli o nejstarších či největších encyklopediích, o nejznámější české a také o tom, jak se encyklopedie dělí.

            Nejdůležitější ovšem bylo, že žáci dostali do rukou skutečné encyklopedie, které si prohlédli, prolistovali a knihu představili ostatním. Následovalo čtení úryvků o různých zajímavostech, které děti v knihách nalezly.

            Myslím, že výuka jinak se dětem líbila. Největší podíl na tom jistě měla paní Bieberlová, který celý program pro děti připravila.

Mgr. Pavla Svitáková