Plavecký výcvik pomalu končí….

Tradiční plavání, na které se všechny děti těší, se chýlí ke konci. V letošním roce se plavání v aquacentru v Uh. Hradišti účastnilo 39 dětí ze dvou tříd mateřské školy.Ve dvanácti lekcích se naučily mnohé předplavecké i plavecké dovednosti, které v nadcházejících letních týdnech jistě využijí. Prostředí Aquacentra je příjemné a péče instruktorů o naše děti byla bezchybná. Plavání bylo a je trvalou součástí programové nabídky v mateřské škole, a jistě tomu tak bude i nadále.
Mihalová Marie

Výchovný koncert

V úterý 30. 4. 2019 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výchovného koncertu „Co je to instrumentace?“ v Kongresovém centru ve Zlíně. Program uvedla Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Vojtěcha Spurného.
Žáci si poslechli krátké hudební ukázky různých skladatelů např. Mussorgskij, Bach, Vivaldi, Smetana, Ravel, Gershwin atd. s průvodním slovem dirigenta. Dozvěděli jsme se, že zvuk každého hudebního nástroje má svoji barvu a odstín, že některé hudební nástroje spolu zní lépe, než jiné a jak je vhodně mezi sebou kombinovat.
Poznali jsme, jak mnoho práce dá napsat hudební dílo pro orchestr a na co všechno se musí myslet, aby se výsledná hudba posluchačům líbila. Snad se nám bude po návštěvě tohoto koncertu orchestrární hudba poslouchat s větším porozuměním, než tomu bylo dosud.
Eva Sattková

Turnaj ve vybíjené

V pátek 10. 5. 2019 proběhl na ZŠ Žlutava turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili tito žáci naší školy: Abrahám Štěpán, Koutný Milan, Zdráhal Adam, Chrenčík Jiří, Petrášová Beáta, Kulíšková Sandra – všichni z 5. třídy a dále Kašpar Daniel, Flašar Jiří, Kašný Jan, Veselský Šimon, Musil Ondřej a Pešl Norbert ze 4. třídy.
Štěstí nám moc nepřálo, možná i proto, že jsme nebyli seznámeni s pravidly hry na této škole, což nás mrzelo. I přesto, že se nám nedařilo, jsme to nevzdali a dohráli jsme turnaj statečně až do konce.
Eva Sattková