Kapku šetřím celý rok

Dnes se někteří žáci naší školy zapojili do projektu „Kapku šetřím celý rok“. „Ekotýmáci“ roztřídili hrací plány, informační letáky a napočítali kelímky pro jednotlivé třídy. Uvnitř hracího archu čekaly na děti úkoly vztahující se k tématu šetření vody.  Žáci se dozvěděli i něco nového, např. to, že jeden člověk v ČR spotřebuje denně až 150 litrů pitné vody a v nejchudších částech světa mají jenom 8 až 10 litrů na den.

Rozdávali jsme kelímky a hrací desky. Nejdřív u nás v 5. třídě a potom i ve 4. třídě. Někteří pak zanesli krabice pro paní učitelky, pro druháky a pro třeťáky. Pročetli jsme si hrací plán. Dozvěděli jsme se, jak máme šetřit v koupelně. Někteří si potom vybarvovali obrázek podle čísel.“

Za „ekotým“ – Beata Petrášová a Denisa Spáčilová

Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 byli žáci 1. – 4. třídy součástí projektu Tonda Obal na cestách. Během přednášky si spolu s paní lektorkou řekli, kam správně odpady vyhodit a co se s nimi potom děje. Víte, že v České republice máme čtyři spalovny odpadů? A pokud ano, v kterých městech jsou? Naši žáci už ví, že jsou ve městech Praha, Brno, Liberec a Plzeň.

Dominika Rozací

BAREVNÁ ZUŠKA

Ve středu 22.5.2019 pozvala ZUŠ Napajedla třídu předškoláků na pořad BAREVNÁ ZUŠKA. I když pršelo, vypravili jsme se, a dobře jsme udělali. Děti po skupinkách procházely třídy hudební školy, kde na ně čekali učitelé a žáci, kteří dětem předváděli hru na hudební nástroje. Naše děti poznávaly písničky a barvičku z písničky a dostaly za odměnu barevnou paletu s obrázky hudebních nástrojů. Program byl velice pěkně sestavený a moc se nám líbil. Velké poděkování patří učitelům i žákům ZUŠ Napajedla.

 Dagmar Holásková

Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15. 5. 2019 se konal již 23. ročník Českého dne proti rakovině pořádaný organizací Liga proti rakovině Praha. Tato organizace se zaměřuje nejen na pomoc onkologickým pacientům a výzkum léčby nádorových onemocnění, ale také především na šíření zásad prevence rakoviny. V letošním roce se prvním rokem do tohoto projektu zapojili žáci IX. ročníku, kteří se v tento den ve skupinách pohybovali po naší obci a snažili se předat obyvatelům Halenkovic informace spojené s letošním tématem, tj. prevencí plicních nádorových onemocnění, kouřením tabákových výrobků atd. Cílem této sbírky jako každý rok nebyla pouze osvěta, ale také prodej žlutých kytiček (letos s meruňkovou stužkou) v minimální hodnotě 20 Kč, jejichž zakoupením jste přispěli ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, ale také jste podpořili onkologický výzkum a pomohli lépe vybavit onkologická pracoviště. V letošním roce se našim dobrovolníkům z řad deváťáků podařilo přispět do sbírky částkou 3 359 Kč. Mnohokrát děkujeme všem za podporu i příspěvky! Více informací na www.cdpr.cz, nebo www.denprotirakovině.cz, kde můžete přispět také elektronickou formou, tj. např. zakoupením e-kytičky, a to do 31. 5. 2019.

Mgr. Pavla Manová

Na skok do světa encyklopedií

            V pátek 17. 5. 2019 jsme vyměnili klasickou učebnu 4. třídy za prostory v místní knihovně v Halenkovicích, kde jsme měli získat informace o encyklopediích.

            Prostřednictvím knihovnice paní Bieberlové se žáci dověděli o nejstarších či největších encyklopediích, o nejznámější české a také o tom, jak se encyklopedie dělí.

            Nejdůležitější ovšem bylo, že žáci dostali do rukou skutečné encyklopedie, které si prohlédli, prolistovali a knihu představili ostatním. Následovalo čtení úryvků o různých zajímavostech, které děti v knihách nalezly.

            Myslím, že výuka jinak se dětem líbila. Největší podíl na tom jistě měla paní Bieberlová, který celý program pro děti připravila.

Mgr. Pavla Svitáková