Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,  763 63 Halenkovice 550

    Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020    

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Halenkovice od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 1. 211/2019
 2. 212/2019
 3. 213/2019
 4. 215/2019
 5. 218/2019
 6. 221/2019
 7. 223/2019
 8. 224/2019
 9. 225/2019
 10. 226/2019
 11. 227/2019
 12. 228/2019
 13. 229/2019
 14. 230/2019
 15. 231/2019
 16. 232/2019

Datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 4. 2019

                                                                   PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy