Český den proti rakovině 2019

Dne 15. 5. 2019 se žáci devátého ročníku naší školy zapojí do 23. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině pořádaný Ligou proti rakovině Praha.

Žáci se budou pohybovat ve skupinkách po obci, informovat občany o současných problémech dané tematiky a prodávat žluté kytičky v minimální hodnotě 20 Kč.

Letošní ročník je věnován prevenci nádorových onemocnění plic. Více informací na www.cdpr.cz