DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ HALENKOVICE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
pořádá
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ HALENKOVICE“
DNE 26. 04. 2019
dopoledne od 9:00 -11:00 hodin .

Vydávání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – 26. 04. 2019
(v rámci dne otevřených dveří).

Odevzdávání vyplněných žádostí zákonnými zástupci dětí dne 09. 05. 2019 v době od 10:00 – 16:00 hodin v budově MŠ.
Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je pátek 07. 06. 2019.
Seznam přijatých dětí bude umístěn na nástěnce v chodbě MŠ a na webových stránkách školy
www.zshalenkovice.cz

Marie Mihálová, vedoucí MŠ

PaedDr. Marie Kašíková, ŘŠ