Pěvecká soutěž

24. 4.  se v Napajedlech na 2. ZŠ  konal 19. ročník  pěvecké soutěže. Vybraní zpěváci soutěžili bez hudebního doprovodu  v lidových a moderních písních, ve dvou kategoriích.
Naši školu reprezentovali 4 kluci. V 1. kategorii  Roman Slezák za 2. třídu a Jáchym Pavelka za 3.třídu.
Ve 2. kategorii byli vybráni Tobiáš Pliska za 4. třídu a Štěpán Abrahám za 5. třídu.
Všichni zpěváci svými hlasy zaujali porotu a ze soutěže jsme si odvezli dvě krásná umístění.
Jáchym Pavelka ve své kategorii vyzpíval 3. místo s písničkou Koulelo se koulelo a Štěpán Abrahám zaujal s písní Spadla mi šablička a umístil se na 2. místě.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci a Štěpánovi a Jáchymovi gratulujeme!
Marcela Palúchová

Třídím, třídíš, třídíme…

Správné nakládání s odpady a jejich třídění patří ke správným návykům dětí i dospělých. Jak to s odpady doopravdy je, jak se třídí a jak se recyklují, jaké máme kontejnery a co do nich patří, to vše si děti zopakovaly v týdnu, kdy jsme měli projekt Den země. Děti využily při práci tašky na třídění odpadu, obrazový materiál „ Odpad nemusí být odpad “, ve třídě Koťátka si  tiskly  zeměkouli pomocí naf. balonků a ve třídě Berušky vyráběly zemského panáčka. Navštívili jsme také v naší obci sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod.V závěru týdne shlédly děti výukové video pro ekostrážce na interaktivní tabuli. Ve všech třídách bylo znát, že se děti  v problematice orientují a mají mnoho znalostí.

Mihalová M.

Návštěva ZUŠ Napajedla

Ve dnech  24.4. a 30.4.2019 nás navštívili učitelé ZUŠ  Firkušného Napajedla , kteří dětem přiblížili možnosti vzdělávání  v hudebním a výtvarném oboru. Děti se seznámily s hudebními nástroji a vytvořily si keramický dort. V příštím roce se určitě najde hodně dětí, kteří budou navštěvovat některý kroužek ZUŠ.

Cvičení pro děti od 1 do 4 let v tělocvičně ZŠ Halenkovice

Cvičení pro děti od 1 do 4 let v tělocvičně ZŠ Halenkovice každý pátek v 15.30 hod.

Termíny na květen 2019:

pátek     3.5.  

pátek    10.5.  

pátek    17.5.

pátek    24.5.

pátek    31.5.

S sebou:
pohodlné oblečení, vhodnou obuv a pití pro děti i rodiče

Těší se na Vás Veronika
ve spolupráci s TJ Halenkovice

Podrobné informace na cvičení.

Den Země

V úterý 23. 4. 2019 se u nás ve škole slavil Den Země a žáci 9. třídy přichystali pro žáky 4. a 5. třídy stanoviště, na kterých měli plnit všelijaké úkoly. Některé úkoly byly ze zdravovědy a jiné zase o zvířatech a jejich mláďatech. V jednom úkolu jsme třídili odpad. Bylo tam i poznávání rostlin a kde žijí různá zvířata. Měli jsme za úkol i poznávat jedovaté rostliny. Nejvíce mě bavilo stanoviště, kde se poznávaly stopy zvířat. Celý den jsem si moc užil, a i když jsem něco nevěděl, nevadilo mi to.

Tobiáš Pliska, 4. třída

Fotogalerie