Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku do Základní školy a Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2019/2020 se koná
ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době 13.00 – 17.00 hodin v budově staré školy.

Nezapomeňte s sebou vzít k zápisu rodný list svého dítěte.
Můžete si v předstihu vytisknout tiskopisy k zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, obdržíte je přímo u zápisu ve škole.

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Zápisní list pro školní rok 2019/2020

Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky. Ředitelka školy žádosti vyhoví, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádost o odklad školní docházky
Desatero pro rodiče budoucího školáka

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy