Pestrost ptačího světa – akce ekotýmu pro děti ze ŠD

14. 3. 2019 si dobrovolníci z řad ekotýmu připravili pro děti z naší školní družiny zajímavé odpoledne s názvem „Pestrost ptačího světa“. V učebně 5. třídy byla připravena jednotlivá stanoviště, na kterých se děti hravou formou seznámily se zajímavostmi z ptačí říše.
Stanovišť bylo 10:
– děti skládaly puzzle
– seznámily se se stavbou ptačího těla
– ptačí šat – nechyběly ukázky ptačího peří, vyzkoušely si psaní ptačím brkem
– v mikroskopu se podívaly na ptačí pírko, používaly i lupu
– připomněly si, kteří ptáci jsou stálí a kteří stěhovaví
– co v zimě patří do krmítka a co naopak ne
– hledaly cestu v bludišti
– vyzkoušely si práci holoubků jako z pohádky O Popelce
– dozvěděly se, jak jsou ptáci přizpůsobeni ke svému životu
– viděly různé druhy ptačích vajec
Za plnění úkolů na jednotlivých stanovištích sbíraly děti razítka a nakonec obdržely sladkou odměnu. Ve školní družině si pak ještě zahrály hru „Ptáčku, jak zpíváš?“
Chtěla bych tímto poděkovat všem dětem, které se na akci dobrovolně podílely, pomohly mi s přípravou jednotlivých stanovišť a pak i s následným úklidem třídy. Poděkování patří také SRPŠ, které poskytlo drobnou částku na zapůjčení některých materiálů z CEV ŽABKA při SVČ KLUBKO St. Město.
Marta Skýpalová

Fotky na Rajce.net…

Na naší škole vznikl „EKOTÝM“

V únoru tohoto roku vznikl na naší škole „EKOTÝM“. Dobrovolníci z řad žáků (v tomto školním roce 5., 6. a 7. tř.) se začali scházet, začali plánovat a organizovat aktivity. Vše je dobrovolné a vlastní iniciativa žáků, nikdo není nucen. Schůzky ekotýmu probíhají minimálně 1x za měsíc, ostatní dle potřeby.
Členové ekotýmu v tomto školním roce jsou:
Štěpán Abrahám, Adam Zdráhal, Adéla Horková, Beáta Petrášová, Karolína Karla Kunčarová, Sandra Kulíšková, Melisa Holásková, Jan Gajdošík, David Sihelský, Milan Koutný, Denisa Spáčilová, Lukáš Šalášek, Jiří Chrenčík, Amálie Hradílková, Jana Berzedyová, Aneta Kučerová, Lukáš Rezek, Vít Gabrhelík a Jaromír Trvaj.
Jedna z prvních aktivit byla krmítka pro ptáčky. Žáci oslovili sponzory a získali finanční hotovost, která byla využita na nákup jednoho krmítka. Vzhledem k tomu, že krmítka nejsou levnou záležitostí, rozhodl se jeden člen ekotýmu – Adámek Zdráhal – že se domluví doma s dědečkem a jedno krmítko vlastnoručně vyrobí. Děkujeme tímto panu Zapletalovi za jeho aktivitu a ochotu nám pomoci. Další sponzorské dary poskytlo SRPŠ a firma Chovatelské potřeby Milan Hejda z Napajedel (krmení pro ptáky na zimu). S instalací krmítek v okolí školy nám ochotně pomohl pan školník Grebeníček. Průběžnou kontrolu krmítek zajišťovali dobrovolníci z našich řad – Adam Zdráhal a Štěpán Abrahám.
Všem patří ještě jednou poděkování.
Marta Skýpalová

Letové ukázky s dravci

27. 3. 2019 za námi přijeli členové společnosti Seiferos a připravili si pro naše děti výukový program „Letové ukázky s dravci“. Děti si vyslechly zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov, některé z nich byly aktivně zapojeny do programu, nechybělo i přezkoušení z nově nabytých poznatků a získání nevšedních odměn v podobě fotografie nebo příletu dravce na ruku. Mohli jsme sledovat letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu a dokonce si některé z dravců i pohladit.
Marta Skýpalová

Fotky na Rajce.net…

Pestrost ptačího světa

V rámci spolupráce s Centrem ekologické výchovy Žabka při SVČ KLUBKO ve Starém Městě jsme měli možnost poznat výstavu „Pestrost ptačího světa“. Výzdobu třídy i jednotlivá stanoviště s materiály od CEV Žabka připravili žáci 5. třídy. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli zajímavosti ze světa ptačí říše. Podívat se přišli i sedmáci s paní učitelkou Dominikou Rozací.
Marta Skýpalová

Více foto na Rajce.net…

Jaro klepe na dveře…

Českou lidovou tradici, kterou se odpradávna přivolávalo jaro, si připomněly i děti z MŠ Beruška.Ve třídě Berušky společně vyráběly symbol zimy – Morenu – aby ji za zvučného doprovodu klapaček a bubínků hodily do potoku Vrbka. Snad s ní odplave i studená a pochmurná zima, a pootevřenými dvířky vklouzne usměvavé a barevné jaro. Však už na něj netrpělivě čekáme!