Návštěva výstavy k 100. výročí založení ČSR

V pátek 25. ledna navštívili žáci 5. třídy výstavu k 100. výročí založení ČSR. Expozice se nachází ve 2. patře KD. Výstavou nás provedla knihovnice Pavlína Bieberlová, která měla pro žáky nachystané také jednoduché pracovní listy. Žáci při hledání odpovědí pracovali ve skupinách a určitě se dozvěděli mnoho zajímavého. Děkujeme tímto Pavlínce za její čas, který nám věnovala.

Marta Skýpalová