NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve čtvrtek 10.1.2019 celá naše MŠ navštívila knihovnu, kde byl pro nás připravený program z názvem „Tří králové“ . Teta Pavlínka přečetla pohádku z knížky Chaloupka na vršku, povídali jsme si o zvycích a koledování na Tři krále. Všichni jsme zazpívali koledy a přednesli básničku. Na rozloučenou pro všechny byla připravená sladká odměna.

Tímto děkujeme tetě Pavlínce za program, který pro nás připravila a těšíme se na další návštěvu.

Jarka Válková   

NÁVŠTĚVA KOSTELA

Po vánočním čase v období Tří králů byla pro děti připravená návštěva halenkovického kostela Svátého Josefa. A také seznámení s novým  P. ThLic. Tomášem Káňou, Th.D., který se na nás těšil a měl připravené milé povídání s dětmi se spoustou otázek.  Děti velmi hezky spolupracovaly a za odměnu dostávaly čokoládové dukátky. Dále dětem velmi příjemnou formou přiblížil příběh Tří Králů. Doufáme, že se můžeme těšit na další spolupráci. Tímto způsobem moc děkujeme.

Paní učitelky a děti z MŠ Halenkovice

Horková Veronika

Planeta Země 3000

V úterý 15. 1. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu Planeta Země 3000. Projekce byla letos o ne moc známé zemi v Asii  – Myanmaru, nebo Barmě? Hned na začátku jsme zjistili, že správné názvy jsou oba dva. Putování touto zemí nás zavedlo na spoustu krásných míst. Dozvěděli jsme se něco o Pavoučích ženách, mořských cikánech, buddhistických mniších nebo o festivalu Thingyan. Tento festival je spojen s oslavami buddhistického nového roku. (my si u nás v tu dobu užívali Velikonoc) Lidé promočení od hlavy až k patě tancují na ulici na myanmarský rap a techno. V tuto dobu nekontrolovatelně tečou hadicemi hektolitry vody.

Mgr. Dominika Rozací