Výběrové řízení na nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

„Nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a Mateřské školy Halenkovice“

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Sídlo: Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice
Oprávněná osoba: PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka

vyzva

přílohy

Vánoční dílničky v DDM

V pátek 7.12. jela celá naše MŠ do DDM Sluníčko v Otrokovicích na vánoční dílničky. Jako každý rok nás přivítala vánoční nálada. Děti za spolupráce žáků z gymnázia si vyrobily tři výrobky a každý si sám nazdobil svůj perníček. Děti měly mnoho zážitků a dojmů. A už se těšíme na další návštěvu na velikonoční tvoření. Děkujeme DDM za skvělou spolupráci.
Jarka Válková