Pečení perníčků III.třídy

Ve čtvrtek 18.12. zavoněla školou vůně perníčků. Děti ze třetí třídy si oblékly zástěrky a pustily se do práce. Vyválely těsto, vykrajovaly, potíraly a dávaly na plech perníčky. Děti byly moc šikovné. Pečení jsme si velice užili. Moc děkujeme všem maminkám za přípravu těsta a zvlášť paní Kociánové a Pavelkové za velkou pomoc.
Třeťáci s paní učitelkou Terezou.

Vánoční besídka

Ve středu 19. prosince uspořádala ZŠ a MŠ Halenkovice v sále OÚ vánoční besídku. Všechny třídy mateřské školy, žáci 1. – 3. ročníku základní školy a děti ze školní družiny se představili se svými tanečky, básněmi, scénkami a písněmi s vánoční i jinou tématikou. Za svá vystoupení byli všichni odměněni velkým potleskem hostů, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Bohužel na mnoho hostů nezbylo místo u svátečně vyzdobených stolů, a proto museli stát.
Taková velká akce se neobešla bez pomoci mnoha ochotných lidí, kteří přispěli k tomu, že se škole podařilo pro všechny přítomné navodit tu pravou vánoční atmosféru v adventním čase. Mnoha přítomným zvlhla víčka při pohledu na své děti nebo vnuky při vystoupeních ve svátečně vyzdobeném sále. Proto velké poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za nácvik programu, kuchařkám školní jídelny za pomoc  deváťákům při pečení cukroví na vánoční stoly, p. Martě Musilové za výzdobu opony, pracovníkům OÚ za pomoc při přípravě sálu, p. Františku Vojáčkovi za ozvučení sálu, Ing. Šaláškové za hudební doprovod, Anetě Nádvorníkové a Jirkovi Ivanovi za moderování besídky, maminkám ze SRPŠ za organizaci bufetu a p. starostovi Jaromíru Blažkovi za květiny pro všechny pedagogické pracovníky.Marie Kašíková, ředitelka školy

Páťáci četli dětem v mateřské škole

Žáci pátého ročníku byli dnes (6. 12.) v mateřské škole. Četli dětem o tom, jak přišel Mikuláš a samozřejmě nemohla chybět ani čertovská pohádka. Po přečtení pohádky měly děti možnost si mezi sebou popovídat, vymalovávaly si obrázek s čertem, andělem nebo Mikulášem. Stavilo se z kostek peklo s pekelným křeslem pro hříšníky J. Děti z MŠ nám předvedly, jaké říkanky a písničky s čertovsko-andělskou tematikou znají a na oplátku jsme je pozvali k nám do školy. Termín návštěvy si paní učitelky ještě promyslí a naplánují tak, aby vyhovoval oběma třídám.

Po návratu do školy na nás čekalo překvapení – přišel za námi opravdový Mikuláš se svojí družinou. A světe div se! Někteří „hříšníci“ místo toho, aby řekli básničku či zazpívali písničku, se nechali raději odvést čerty ven ze třídy! A to ani nevěděli, co se s nimi dál bude dít J.

Marta Skýpalová

FLORBALOVÝ TURNAJ – SPYTIHNĚV

V pátek 14. 12. 2018 se naše ZŠ zúčastnila 4. ročníku vánočního florbalového turnaje, kde je hlavní cenou putovní pohár ZŠ Spytihněv. Soutěžili žáci 4. a 5. ročníků v celkem deseti týmech. Naši školu reprezentovaly týmy: Halenkovice A a Halenkovice B. Pod vedením trenéra Jaroslava Juráska se týmu A podařilo získat 1. místo a tedy i putovní pohár 

Výsledky turnaje:
1. místo – ZŠ Halenkovice A /blue/
2. místo – ZŠ Kudlovice
3. místo – ZŠ Huštěnovice
4. místo – ZŠ Spytihněv A
5. místo – 2. ZŠ Napajedla A
6. místo – 1. ZŠ Napajedla
7. místo – ZŠ Pohořelice
8. místo – 2. ZŠ Napajedla B
9. místo – ZŠ Halenkovice B /yellow/
10. místo – ZŠ Spytihněv B

Vánoční turnaj ve florbale

Ve středu 12. 12. 2018 se v tělocvičně ZŠ Halenkovice uskutečnil vánoční turnaj ve florbale za účasti jedenácti týmů. Soutěžili žáci 1. – 3. ročníku. Většina z nich soutěžila na turnaji poprvé. Velké poděkování patří za organizaci turnaje p. Jaroslavu Juráskovi. Soutěžní klání dopadlo s těmito výsledky:
1. ZŠ a DDM Luhačovice
2. ZŠ Halenkovice KAPITÁNI
3. ZŠ Huštěnovice A
4. FBC Slovácko
5. ZŠ Halenkovice JUVENTUS
6. ZŠ Halenkovice GLADIATOR
7. ZŠ Halenkovice ANANAS
8. ZŠ Huštěnovice B
9. ZŠ Kudlovice B
10. ZŠ Kudlovice A
11. ZŠ Halenkovice LENTILKY

Nejlepším střelcem turnaje se stal Vojtěch Pecháček z FBC Slovácko.