Ohlédnutí za Nocí superhrdinů

Hulkovi moc líbit! Hulk moc rád! A stejně tak i my, Žákovský parlament, bychom se chtěli zpětně ohlédnout za Nocí superhrdinů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav celé školní akce. I když nám nepřál termín, sešli jsme se v hojném počtu...

Finanční zpráva ŽP

Finanční zpráva Žákovského parlamentu ke dni 20. 11. 2018 Vklad SRPŠ                                                  5 000,00 Kč Finanční zaštítění Noci superhrdinů              3 422,41 Kč Výdělek z Noci superhrdinů                         7 144,00 Kč Celkový...

Předávání slabikářů

V úterý 20. 11. předala kněžna Alenka všem prvňáčkům Slabikáře a zároveň jim popřála, aby se všichni naučili do konce školního roku krásně číst. Všichni žáci se seznámili s pověstí o založení Halenkovic a vyluštili také připravený kvíz. Za velmi pěkně připravenou akci...

Společné tvoření

Společné tvoření dětí ze druhého a třetího oddělení školní družiny do soutěže na téma „STRAŠIDLO S ŽIVOTOPISEM“. Děti ze druhé a třetí třídy společnými silami vytvořili krásné práce strašidel. Při práci byly použity různé techniky práce (lepení, malování,...
nahoru