Ohlédnutí za Nocí superhrdinů

Hulkovi moc líbit! Hulk moc rád! A stejně tak i my, Žákovský parlament, bychom se chtěli zpětně ohlédnout za Nocí superhrdinů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav celé školní akce. I když nám nepřál termín, sešli jsme se v hojném počtu a prověřili naše superschopnosti, zařádili si a zatančili. Chtěli bychom také poděkovat za podporu a pomoc při přípravách i za ochotu vypomoci jmenovitě pí uč. Ambrožové a Šimkové a našim spolužákům za výzdobu, pí Kubičíkové a dalším maminkám za zaštítění koutku s občerstvením, paní Bieberlové za fotokoutek a rozmístění plakátů, dále pak paní Kašpárkové za samotné plakáty, vedení obce za propůjčení sálu KD, panu Vojáčkovi za zapůjčení techniky, SRP ZŠ za finanční podporu, všem, kteří přispěli do tomboly, či se podíleli na přípravě občerstvení a v neposlední řadě paní ředitelce za to, že nám vůbec umožnila se do této akce pustit.

Doufáme, že se Vám tato školní akce Žákovského parlamentu líbila a uvidíme se při dalších příležitostech.

P. S. Fotografie z fotokoutku zde: Fotogalerie

Žákovský parlament při ZŠ a MŠ Halenkovice

Finanční zpráva ŽP

Finanční zpráva Žákovského parlamentu ke dni 20. 11. 2018

Vklad SRPŠ                                                  5 000,00 Kč

Finanční zaštítění Noci superhrdinů              3 422,41 Kč

Výdělek z Noci superhrdinů                         7 144,00 Kč

Celkový zůstatek                                           8 721,59 Kč

Schůze žákovského parlamentu se bude konat 5. 12. 2018 v 7.00 h v učebně M.

Předávání slabikářů

V úterý 20. 11. předala kněžna Alenka všem prvňáčkům Slabikáře a zároveň jim popřála, aby se všichni naučili do konce školního roku krásně číst. Všichni žáci se seznámili s pověstí o založení Halenkovic a vyluštili také připravený kvíz. Za velmi pěkně připravenou akci patří velké poděkování p. Pavlíně Bieberlové a p. Bohdaně Blažkové.
Marie Kašíková

Společné tvoření

Společné tvoření dětí ze druhého a třetího oddělení školní družiny do soutěže na téma „STRAŠIDLO S ŽIVOTOPISEM“.
Děti ze druhé a třetí třídy společnými silami vytvořili krásné práce strašidel. Při práci byly použity různé techniky práce (lepení, malování, práce s přírodninami) a byla podpořena týmová práce dětí, kdy se děti musely samy domluvit na tom co kdo bude dělat a jakým způsobem budou pracovat. Velkou část práce jsme s dětmi tvořily venku na hřišti, což děti velmi zaujalo a bavilo. Díky velkému zápalu dětí do činnosti vznikla tři krásná strašidla, která byla odeslána na výtvarnou soutěž do DDM Zlín.
Bc. Michaela Sedláčková